PROJEKTY


2024 - 2025


2023 - 2024

1. CIEKAWSKIE PIERWSZAKI - projekt ogólnopolski - Uniwersytet Dzieci
Podczas realizacji projektu uczniowie będą trenować pracę indywidualną i w zespole, rozwiną swoją kreatywność i umiejętność krytycznego myślenia. Zobaczą, że warto nie tylko pytać, ale też poznawać świat wszystkimi zmysłami. 
 • Dlaczego każdy z nas jest inny?  - film
 • Jak się uczyć koncentracji uwagi ? - film
 • Co może powstać z drewna? film  film  film    - PREZENTACJA
 • Jak wyglądałoby życie bez drzew film  prezentacja
 • Rozpoznajemy drzewa - film   liście film
 • Czy trójkąt może być kwadratem?
 • Jak odnaleźć się na drodze?
 • Jak na scenie grają cienie?
 • Kto wymyślił pieniądze?
 • Po co nam Unia Europejska?
2. MATH AND ART TOGETHER - projekt międzynarodowy eTwinning
Połączenie matematyki i sztuki zwiększa kreatywność wśród uczniów. Wzmocnienie zdolności artystycznych pozytywnie wpływa na umiejętności matematyczne. Ta kombinacja powoduje, że umysł myśli w nowy i nieoczekiwany sposób. Założeniem projektu „Matematyka i sztuka razem” jest to, aby uczniowie postrzegali szkołę jako miejsce twórczej i fascynującej pracy. Projekt ma zainteresować uczniów, pobudzić ich kreatywność i twórcze myślenie oraz pokazać, że obcowanie ze sztuką ma wiele wspólnego z matematyką. Projekt ma na celu uświadomienie uczniom, że matematyka jest przydatna i bardzo pomaga w rozwiązywaniu różnorodnych problemów, ma także zachęcić ich do korzystania z nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacji, uczenia się oraz utrwalania wiedzy i umiejętności. W trakcie realizacji zadań m.in.

 k
3. GOOD START - projekt międzynarodowy eTwinning  KLIK


4. AUTUMN TREE  PODSUMOWANIE PROJEKTU

nasze działania KLIK

-KLIK - międzynarodowy projekt eTwining 

Wspólne:
Przesłanie drzew - I am home to many animals.

Dear Dorota Dankowska,

Congratulations! Your school has been awarded the European Quality Label for the work in the eTwinning project "Math with Fun and Games". This means that your work, the work of your students and the collaboration with your partners met the Quality Label Framework criteria and received a high score.

As a result you will receive a certificate which you can disseminate in your website(s) and display in a prominent position in your school. Also, your project will be featured in a special area on the European School Education Platform.

Once again congratulations and we hope you continue organising high quality projects with other eTwinning teachers.

With our best regards,
The eTwinning Team

Szanowna Doroto Dankowska,

 Gratulacje!  Twoja szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości za pracę w projekcie eTwinning „Moi europejscy koledzy ze szkoły”.  Oznacza to, że Twoja praca, praca Twoich uczniów oraz współpraca z Twoimi partnerami spełniła kryteria Ramowej Odznaki Jakości i uzyskała wysoką ocenę.

 W rezultacie otrzymasz certyfikat, który możesz rozpowszechniać na swoich stronach internetowych i eksponować w widocznym miejscu w swojej szkole.  Ponadto Twój projekt zostanie zaprezentowany w specjalnym obszarze na Europejskiej Platformie Edukacji Szkolnej.

 Jeszcze raz gratulujemy i mamy nadzieję, że nadal będziecie organizować wysokiej jakości projekty z innymi nauczycielami eTwinning.


 Z pozdrowieniami,

 Zespół eTwinningu

DROGA DO SUKCESUAktualne

ODKRYWAMY Z KOPERNIKIEM


Galeria portretów


Miasta Kopernika


TWOJA KREW - MOJE ŻYCIE

Math is Art, Art is MATH - NASZE DZIAŁANIA

Podsumowanie - https://sway.office.com/AEjMQ3xmwEZYKf6R?ref=Link&loc=play

4.10. https://view.genial.ly/63fa25d31b3c7b001a7b5915/interactive-content-the-city-in-the-eyes-of-artists12

PRZYRODA Z KLASĄ

Jak chronić wodę przed zanieczyszczeniem?
Co to są wody podskórne? - Wody przypowierzchniowe występujące tuż pod powierzchnią Ziemi. Są silnie zależne od pogody: opadów i temperatury. Charakteryzuje je duże zanieczyszczenie organiczne. RAZEM Z WODĄ OPADOWĄ TRAFIAJA DO NICH RÓŻNE SUBSTANCJE, KTÓRE SĄ ROZPUSZCZALNE W WODZIE.
Pod wpływem grawitacji wody opadowe wsiąkają z powierzchni ziemi do strefy saturacji, czyli nasycenia: tam wolne miejsca w formacjach skalnych są w całości wypełnione wodą. W skali zlewni wody podziemne przepływają od obszarów zasilania (terenów wyniesionych) do obszarów drenażu (dolin rzecznych, morza).

Jak śmieci zatruwają wodę?

Budowa z klocków makiety wioski i zaopatrywanej w wodę ze studni. Sprawdzanie, czy wysypisko śmieci jest w stanie zanieczyścić ich źródło wody pitnej. Celem aktywności jest zbadanie przez uczniów, jak śmieci rozkładające się pod wpływem deszczu zatruwają wody podskórne. Dzięki wykonanemu doświadczeniu, uczniowie dowiedzą się również, na czym polega zjawisko kapilarne.
 • Co możemy zrobić, żeby śmieci nie zatruwały tak potrzebnej nam do życia wody?
 • W jaki sposób możemy ograniczyć ilość śmieci zalegających na wysypiskach?
 • Czy wszystkie śmieci muszą trafić na wysypisko, czy niektóre z nich można ponownie wykorzystać?
 • Czy wiecie jak należy właściwie segregować śmieci?- Co to znaczy, że rośliny żyją?

2 komentarze:

 1. Fajna gra grałam w nią 2 razy

  Maja Wiśniewska

  OdpowiedzUsuń
 2. Nie mogę się doczekać testu Julia Maroszek  OdpowiedzUsuń

Miły Gościu! Witamy na naszym blogu. Zapraszamy do komentowania. Nie zapomnij się podpisać, jeśli nie masz konta w Google. Trudno wymieniać opinie, rozmawiać, dyskutować z anonimem. Dziękuję.